Medicína informačního pole

Léčení IN-FORMAČNÍCH příčin potíží na základě poznatků, že informace je prvotní a určuje jak povahu energie (frekvenci), tak určením pozice částic vlastnosti hmotného projevu. Tedy i fyzického těla a jeho nemocí. Okolní reality a tedy i nepřízně osudu. 

IN-FORM znamená ovlivňovat/určovat/řídit zevnitř. Formovat vnější na základě pokynů zevnitř. To, co mění ve vteřině naše vyzařování (frekvence), následně biochemie těla vč. mozku, a interakci s okolním světem, je zvědomění informace. Její uvědomění, přijetí a následná změna. Harmonizace s pomocí TW aktivuje proces, kódy vyššího vědomí ve vašem poli.  Zbytek je na vás a vaší Duši...

Čím bude školní západní medicína úspěšnější, tím bude dosahováno větších poškození struktur duše a skrze nevědomí i osudu potomků. Čím více zásahů potlačujících nemoci a bolesti, bez přiznání existence duše jako prioritní a těla jako druhotného, tím více se bude spouštět autoregulační mechanizmus biopole. Jeho cílem je záchrana duchovních struktur, blokace účinnosti takového léčby a zastavení člověka v sebedestruktivním nevědomém egoistickém chování...

V budoucnosti se proces uzdravování přenese do oblasti práce s bioenergetickým polem. Informační léčení dává do rovnováhy vesmírný zákon, že duševní práce náleží pouze danému člověku. Skutečná terapeutická práce a pomoc znamená podání informací, podpora v procesu změny a směřování klienta ke změně světonázoru, charakteru a škodlivých životních zvyklostí... 

                                                                                               S. N. Lazarev 

Podstatou je, že informace určují energie a následně povahu hmoty. Otázkou je, jestli má smysl postupovat opačným postupem tj. zaměřovat se pouze na hmotu? ..

 

Při hlubší diagnostice a komplexních analýzách využívám kvantovou a biofyzikální technologii TimeWaver, která dokáže zobrazit nevědomé obsahy, transgenerační úrovně, prenatální přenosy, vlivy postavení planet v den narození a pod.. Jde o velmi užitečného pomocníka při rozplétání nemocí a potíží, mající své kořeny = informační příčiny, v bioenergetickém poli a v genofondu rodu. 

- TimeWaver umožňuje komunikovat přímo s nevědomými souvislostmi či příčinnými komplexy našeho onemocnění 

TimeWaver analyzuje v informačním poli hlubší příčiny onemocnění a potíží, a to i na dálku, bez sezení s terapeutem v jedné místnosti

- Kompletní analýza obsahuje tyto oblasti : 

A/- cytologie a buňkové napětí, alergie a intoxikace, laboratorní hodnoty a hormony, mikrobiologie a neznámí původci onemocnění, TČM, stav čaker, aury, frekvence mozku, orgánové koherence, genetické poruchy, neurologie a mozek, strukturální systémy a tělesné tkáně, zubní lékařství a dentální materiály, zuby a funkční okruhy, homeopatie, vliv léků, esence, Bachovy květy, Schusslerovi soli, energetický systém meridiánů...

B/- systemické souvislosti: rodinné vztahy, konstelace, geneogram rodu, vliv cizích energií, životní témata, karmické zátěže, časová osa problému, zbavování se omezujících vzorů a rodových programů, prenatální vzorce

C/- partnerství, povolání, pracoviště, rodinné prostředí, firemní prostředí, podnikání, rozvoj osobnosti, analýza budov a pozemků, veterinární poradenství, škodliviny v potravinách a spotřebních produktech

D/- Funkce WaveGenetics pracuje na základě frekvencí objevených Prof. Dr. Peterem Gariajevem, členem ruské medicínsko-technické akademie a Akademie pro přírodní vědy v Moskvě, a předsedou Institutu pro kvantovou genetiku v Kyjevě. Jeho objev DNA stahující neznámou silou fotony z okolí a vysílající laserové záření v interakci nejen s bioenergetickým polem, ale i celým vesmírem a stanovení 80 frekvenčně-genetických souborů, propojujících DNA, buňku a vesmírné informační pole, současně vedl k uvědomění si, že je možné "různými technickými postupy" (záření, mikrovlny, elektrosmog atd.) tuto komunikaci přerušit  či způsobit v této komunikaci poruchy. S pomocí jeho souborů lze přerušená spojení obnovit. Jeho objev rovněž potvrdil mnoho postupů používaných v psychosomatice či epigenetice. Změnou našeho vnímání měníme frekvence a interakci s okolím a tím i svou realitu. Současně okolní realita neustále působí na nás a způsobuje tlak na změny našeho vnímání. Obnovení čisté komunikace s naší DNA znamená příjem a absorbování fotonů = světla = frekvencí = IN-FORM-ací se zdrojovými kódy základní prosperity života samotného. Následně dochází v rozpouštění našeho chybného (např. rodem předaného) vnímání a s tím i omezujících přesvědčení, mentálních bloků a zdravotních důsledků. 

Zvyšováním frekvencí buněčné membrány lze významně zlepšovat přirozenou obranyschopnost již od buněčné úrovně, uvolňovat v těle zadržované emocionální i mentální blokády či zlepšovat stav psychiky.  Také za objevem povah DNA stojí Nobelova cena a mnohaleté úsilí Prof.Dr.Garjajeva. Při využití frekvenční povahy DNA lze s pomocí frekvenčních souborů pana profesora Garjajeva aktivovat léčení i na úrovni DNA. Vše je frekvence a energie.

Více extrémně zajímavých informací zde: VLNOVÁ GENETIKA

Již staří Číňané léčili DNA s pomocí mluvených numerických číselných kombinací, později se přidalo léčení zvukem i hlasem. Ruští vědci nedávno objevili analogii mezi strukturou DNA a jazykem a vedou výzkumy v léčení hlasem, slovy a zvukem na seriózní vědecké bázi. Završením tohoto procesu je právě Prof. Dr. Gariajev, který prokázal zvukovou a světelnou komunikaci mezi buňkou s DNA a nejen bioenergetickým polem, ale i přímo zdrojovými kódy života. Nade vši pochybnost své objevy dokázal tak, že zachytil paprsek fotonů z DNA embrya žáby a přenesl ho na embryo mloka, které tyto fotony a informace absorbovalo. Poté se embryo mloka začalo vyvíjet jako žába. Nemocného chlapce uzdravili přenosem nepoškozené sekvence DNA jeho bratra, stejným způsobem. Jde o jeden z nejzásadnějších objevů v historii lékařské vědy. 

- Analýza i vyrovnávání tj. obnovování rovnováhy, s pomocí TimeWaveru  probíhá na mnoha úrovních člověka, od fyzické úrovně přes energetickou, psychickou, karmickou, duchovní až po čistě informační. 

 Analýza obsahuje i souvislosti s bakteriemi, plísněmi či jedovatými látkami

- Analyzovat lze nejen člověka, konkrétní problém či onemocnění, ale i být, dům, pozemek či pracoviště

- TimeWaver rozdělí dle relevance potíže na akutní, chronické, aktivní či pasivní

- TimeWaver obsahuje 1.000.000 záznamů, více než 600.000 rubrik a více než 150.000 homeopatických vzorů frekvencí, což umožňuje specifikovat způsob práce s klientem, např. využití Tradiční čínské medicíny, toxikologie, neurologie, ajurvédy, genetiky, laboratorní diagnostiky, psychokineziologie, biochemie buńky, květových esencí, Bachových květů, psychosomatiky, spagiryk a pod..

 

- Lze analyzovat fotografie, rentgenové snímky, CT snímky či jakékoli relevantní časově energetické body

- časovou osu problému můžeme nastavit od okamžiku inkarnace do současnosti, ale i projekci do budoucnosti. Z pohledu kvantové fyziky je informační pole jeden propojený a vzájemně se ovlivňující prostor a nic není oddělení, ani minulost a budoucnost.