Optimalizace firmy

 

Umíme pomoci s řešením různých firemních situací a s dosažením cílů, jako např.:
● získávání zákazníků a zvýšení obratu,
● rychlé dosažení cílů,
● podpora v krizových situacích,
● optimální pracovní atmosféra, a pod.
 
Výsledky dosahujeme hlavně těmito činnostmi:
– analýza a harmonizace firemních procesů,
– eliminace rušivých vlivů na harmonické fungování firmy.

 

I na firmu je třeba se dívat jako na celek, složený z více systémů. Pokud se firmě nedaří v jakékoli oblasti, příčina je vždy v jednom nebo více těchto podsystémů, které spolu souvisí. Společně se tedy budeme zabývat těmito částmi systému firmy:

1.) majitel a manažer firmy se svými zaměstnanci,
2.) firma se svými vnitřními procesy,
3.) trh, na kterém firma pracuje,
4.) budova sídla firmy.

Naším prvním krokem je analýza všech procesů vaší firmy tak, abychom našli příčiny a nová řešení, tzn. určíme hlavní priority změn. Pomůžeme vám nalézt i novou vizi firmy, která povede k vaší spokojenosti.

Takto vám umíme pomoci s návrhem řešení a vést následný proces optimalizací, ale hlavním článkem v celém procesu budete vy jako majitel a manažer firmy, který bude dané změny realizovat.

Hlavním cílem analýzy a následné harmonizace je:

1. ZVÝŠIT ÚSPĚŠNOST
– posílení osobnostních faktorů úspěchu u manažerů a rozhodujících zaměstnanců,
– získávání zákazníků, zakázek,
– zvýšení produktivity firmy,
– zrušení existenčních úzkostí,
– symboly na podporu úspěchu,
– motivace a podpora spolupracovníků.

2. ZVÝŠIT PŘÍJMY
– nahradit destruktivní přesvědčení v oblasti „peníze a úspěch“ za konstruktivní,
– podpořit (pří)tok peněz,
– nalezení vhodné odměny a vytvoření rezonance,
– splácení dluhů,
– daňová harmonizace,
– použití Feng-Shuei v budově.