Kvantová podpora a TW

Umožňuje jedinečný přístup k informačnímu poli člověka


Každá událost v našem životě má smysl, je pro nás potřebná a zároveň nám něco ukazuje. Ne vždy jsme však schopni to vědomě zachytit, porozumět tomu nebo provést změny. Dochází k narušení naší rovnováhy a mnohdy k nemoci. TimeWaver umožňuje rozpoznání těchto neviditelných vlivů a za pomoci svého kvantově-fyzikálního rozhraní a principu synchronicity jejich následné vyrovnání.

Objevitelem technologie je německý fyzik, badatel a filozof Marcus Schmieke. Inspiroval se objevy německého fyzika Burkharda Heima, který jako první zformuloval jednotnou teorii kvantového pole. Podle konceptu B. Heima vše, co děláme, co si myslíme a co cítíme , se ukládá do informačního pole, přičemž je to možné i opětovně vyvolat. To se podle našeho chápání nevztahuje jen na člověka, ale na každý systém řízený vědomím, ať už je to rodina, firma, zvířata, rostlina, budova

Jakým způsobem pracuji


Pracuji s informačním polem člověka, firmy, budov, prostor. Není to diagnostika ve smyslu školní medicíny, je to analýza informačního pole, které však věda a školní medicína neuznává pro chybějící vědecké důkazy.
TimeWaver je založen na fyzikálním porovnávání kmitání, který je chráněn německým užitným vzorem. Jeden oscilační obvod se sesynchronizuje s kmitaním klienta, druhý s testovanými kmitáními chorobných stavů, resp. léčiv. TimeWaver vyhodnotí poruchy, které se vyskytují v informačním poli klienta, a stejně tak vyhodnotí i jejich způsob odstranění. Následně analýzy diskutujeme s klientem a pomocí TimeWavera vysíláme optimalizační kmitání do pole klienta.

Komplexní analýza informačního pole


Technologie analyzuje člověka v jeho celistvosti, k čemuž pomáhá sledování těchto 10 úrovní:

 • duševně-spirituální úroveň (nejjemnější a nejhlubší úroveň)
 • systematická úroveň (rozpoznání rodinných karmických konfliktů)
 • psychická úroveň (rozpoznání a uvolnění blokád, nedostatek energie)
 • informační úroveň (informační pole a homeopatie, esence)
 • energetická úroveň (vyrovnávání např. čaker přes informace meridiánů)
 • frekvenční úroveň (analýza mozkových a orgánových frekvencí)
 • fyziologická úroveň (genetika, cytologie, enzymy, hormony, funkce orgánů)
 • toxické zátěže (rozpoznává rušivé vzory kmitání a harmonizuje)
  bakterie, viry, parazity, plísně, houby (identifikuje a vyrovnává jimi způsobené poruchy)
 • symptomatika (srovnává přes databáze včetně ICD-10, což je lékařská klasifikace nemocí)


Optimalizační seznam a databáze Timwaver


Výsledkem diagnostiky je tzn. optimalizační seznam, který Timewaver zvolí tak, že porovná požadovaný stav klienta s aktuálním a do seznamu zahrne ty vyrovnávací prostředky z databází, které mu pomohou optimalizovat jeho informační pole.
TimeWaver databáze tvoří jádro celého systému, je to přes 600 rubrik s více než 1 000 000 databázových záznamů ze všech důležitých oblastí komplementární a školní medicíny, příslušné vzory kmitání a integrované ICD-10 databáze klasické medicíny, například:

 • tradiční čínská medicína
 • homeopatie
 • spagyrika
 • esence
 • ajurvéda
 • viry, bakterie, parazity, plísně
 • toxické zátěže
 • laboratorní diagnostika
 • cytologie
 • neurologie
 • zubní lékařství
 • strukturální úroveň
 • psychokineziologie
 • systematická práce

Poznámka
Věda a školní medicína neuznávají existenci informačních polí, analýzy a optimalizace TimeWaver na základě chybějících vědeckých důkazů. Zkušenosti terapeutů TimeWaver po celém světě však poskytují dostatek reálných pozitivních zkušeností.