Bachovy květové esence

1 - Agrimony - Řepík lékařský
člověk se pokouší ukrýt trýznivé myšlenky a vnitřní neklid za fasádou bezstarostnosti a veselosti, dělá všechno možné pro klid a mír, chce udělat dobrý dojem

2 - Aspen - Topol-osika
nejasné, neurčité úzkosti, nevysvětlitelné obavy a předtuchy, nervozita, noční můry, tajné obavy z hrozícího neštěstí, strach z pronásledování, z neviditelné moci, pověrčivost

3 - Beech - Buk lesní
kritický, arogantní, netolerantní k ostatním
, odsuzuje druhé bez snahy o pochopení, pouze on má pravdu. Chybí soucita porozumění s ostatními, vidí jen jejich slabosti. Dělá narážky na gesta a jazykové zvyklosti druhých.

4 - Centaury - Zeměžluč
neumí říct ne,
 je pasivní, plachý,  chová se podřízeně, neumí požádat o pomoc, má slabou vůli. Jeho dobromyslost je často zneužívána, dělá druhým otroka. Má přehnané reakce na přání jiných, bývá bledý a bez energie, rychle se unaví

5 - Cerato - Rožec
nedostatečná důvěra ve vlastní názor, nerozhodnost, pochybnosti o svém rozhodnutí, radí se stále s druhými, nevěří své intuici, hledá potvrzení u autorit, napodobuje druhé lidi

6 - Cherry Plum - Slíva třešňová
strach před vnitřním uvolněním, strach ze ztráty sebekontroly a ze ztráty rozumu, strach z projevu divokého temperamentu, cítí se duševně extrémně napěchovaný, propadá zoufalství, hysterii, zuřivosti nebo agresivitě

7 - Chestnut Bud - Poupě jírovce nebo koňského kaštanu
Člověk opakuje stále stejné chyby (stejní partneři, zaměstnání, potíže, dohady, úrazy..) Ještě nezpracoval své zkušenosti a nepoučil se z nich, hned se vrhá do dalších. Své zkušenosti nevyužívá

8 - Chicory - Čekanka obecná
majetnické sklony
 a vlastnické chování, manipulace s lidmi, dogmatická a přehnaně kritická osobnost, chce mít své blízké stále u sebe, přehnané vměšování, očekává od svého okolí přehnanou pozornost

9 - Clematis - Bílá lesní réva
Denní snílek, fantasta, myšlenkami je stále někde jinde, nejeví zájem o okolní dění, je duchem nepřítomný, žije v budoucnosti, bývá zamyšlený, snadno usíná a dlouho spí, bývá bledý, mívá studené nohy a ruce

10 - Crab Apple - Plané jablko
člověk se cítí zevnitř i zvenčí nečistý, poskvrněný, špinavý, infikovaný. Puntičkář. Nenávist k vlastní osobě, stydí se za svůj vzhled.  Může, ale nemusí být posedlý pořádkem, mytím rukou, bojí se bakterií. Tato esence je čistící, podává se v pubertě a také při problémech se sebeláskou.

11 - Elm - Jilm
člověk má přechodný pocit, že nezvládne svůj úkol, nedorostl své úloze nebo své zodpovědnosti. Pocity zodpovědnosti, která vyčerpává. Pochybuje o svých schopnostech, cítí se zavalený prací a úkoly, neví, kde začít

12 - Gentian - Hořec podzimní
předem skeptický, pesimistický, pochybovačný, malomyslný, rychle ztrácí odvahu. Téměř vychutnává svůj pesimismus. Přepadá ho lehká sklíčenost a mírné deprese. Věci se nedaří jak mají.

13 - Gorse - Hlodaš
velká beznaděj, zklamání a pesimismus,
 vzdání se, pocit, že už nic nemá cenu, že se s tím nedá už nic dělat, rezignace, stagnace, vnitřní únava, například po mnoha neúspěšných terapiích

14 - Heather - Skotský vřes
člověk zabývající se plně sám sebou, potřebuje stále publikum, nechce být sám, mluví jenom o sobě, nechce dávat, jen brát, je bez empatie, chová se jako malé dítě, neustále vyžadující pozornost

15 - Holly - Cesmína ostrolistá
žárlivost, nedůvěra, hněv a nenávist,
 pocity závisti na všech úrovních, vztek, zášť, schází schopnost milovat, škodolibost, pomstychtivost, podezřívavost, vnitřně druhé ponižuje

16 - Honeysuckle - Zimolez, kozí list
touha a lítost po minulém,
 nežije v přítomnosti, ale v minulosti a vzpomínkách, nostalgie, stesk, podává se při ztrátě blízké osoby a dětem, kterým se stýská.

17 - Hornbeam - Habr
únava, mentální vyčerpání,
 chybí elán a potěšení, člověk má pocit že nezvládne denní povinnosti (bez stimulantů), stav jako po opití, tlak v očích, ráno vstává unavený a bez síly

18 - Impatiens - Netýkavka žlázonosná
popudlivost, podrážděnost, netrpělivost,
 přestřelující a překotné  reakce, nervozita, člověk rychle mluví a přemýšlí, vadí mu pomalost ostatních, popohání druhé ke spěchu, cítí vysoký vnitřní tlak

19 - Larch - Modřín
nedostatek sebedůvěry, komplex méněcennosti
, malé sebevědomí, předem očekává neúspěch, váhavý, pasivní, cítí se neužitečný a impotentní, snadno podléhá ostatním

20 - Mimulus - Kejklířka skvrnitá
specifické strachy ze známých věcí, které se dají pojmenovat – ze smrti, nemoci, zkoušky, chudoby, ztráty zaměstnání, před světem apod. Koktavost, červenání se, plachost zdrženlivost

21 - Mustard - Divoká hořčice
hluboký smutek bez zjevných důvodů přichází a odchází náhle a bez příčiny, člověk propadá melancholii a depresi, která nejde setřást, je introvertní, uzavřený v ulitě smutku, zasmušilý

22 - Oak - Dub
Vyčerpaný a sražený bojovník, co se přesto nevzdá a bojuje dále
, silný pocit odpovědnosti jej nutí zdolávat překážky, ale pak  přichází sklíčenost a vyčerpanost. Neodpočívá, přehlíží únavu nebo nemoc

23 - Olive - Oliva
Extrémní
 únava těla i ducha, úplné vyčerpání, po dlouhé práci či nemoci, přetažením nemůže usnout, „je toho na člověka moc“, bylo spotřebováno mnoho energie

24 - Pine - Skotská sosna
sebeobviňování, neustálé výčitky svědomí a pocity viny, stále se omlouvá – i za chyby druhých, sklíčenost, nesmělost, cítí se nehodnotný, méněcenný, říká:  “promiň že jsem se narodil“

25 - Red Chestnut - Červený kaštan
přehnaná starostlivost a obavy o druhé
 (o děti, partnera..) člověk si představuje, co všechno zlého se mohlo přihodit, spoluprožívá život někoho jiného

26 - Rock Rose - Devaterník penízkovitý
Krajně akutní stavy strachu, vypjaté pocity paniky a hrůzy,  pocit bezmoci, člověk hrůzou znehybní, těžké noční můry, pocit kamene na solaru

27 - Rock Water - Voda z léčivých pramenů
člověk je na sebe příliš tvrdý
, touží po dokonalosti, snaha o perfektnost, asketismus, chybně chápaná spiritualita, násilně se snaží o vyšší duchovní  vývoj, v tuhém pronásledování určitých ideálů jsou ostatní osobní potřeby potlačovány

28 - Scleranthus - Chmerek roční
nerozhodný,
 těkavý, vnitřně nevyrovnaný, nekoncentrovaný, váhavý, mívá výkyvy nálad (pláč-smích), cestovní nemoci, působí nespolehlivě, často mění názory

29 - Star Of Bethlehem - Snědek okoličnatý
zažil tělesný či duševní šok, lhostejno, udál-li se před chvílí, nebo v minulosti –  trauma, nehody, rozvod, smrt, vyděšení, špatná zpráva, hádka.. Má zastřený hlas, ztrátu vnímání

30 - Sweet Chestnut - Jedlý kaštan
nejhlubší zoufalství
, extrémní mentální úzkost, hluboká beznaděj, člověk nevidí světýlko v tunelu, má pocit, že už dosáhl hranice toho, co může snést, neví jak dál, prožívá „temnou noc duše“

31 - Vervain - Sporýš lékařský
snaží se pokaždé prosadit, i když to přesahuje jeho síly, prchlivý až fanatický, má pevné zásady, chce předělat svět, přílišná horlivost, chce druhé donutit ke štěstí

32 - Vine - Vinná réva
silná ctižádost a vůle dominovat mezi ostatními, tyran, despota, poroučí, nediskutuje – má vždy pravdu, krajně sebejistý, vnucuje druhým svou vůli

33 - Walnut - Vlašský ořech
přechodný pocit nejistoty, znejistění, ovlivnitelnost a kolísavost v rozhodujících fázích nového začátku v životě, neumí se vymanit z vlivu silné osobnosti,  podává se při důležitých změnách v životě, v těhotenství, v pubertě, při stěhování, při rozvodu, nástup do školy/školky

34 - Water Violet - Žebratka bahenní
Hrdé stáhnutí se do ústraní, vnitřní rezervovanost, pocit izolované převahy, pyšné držení se stranou, nedosažitelnost, povýšenost, dává přednost samotě,  pláče zřídka. Také druhou stranou mince je, že máme potíž mluvit s kolegy, cizími lidmi. Pomůže nám v komunikaci a seznamování.

35 - White Chestnut - Jírovec maďal
Myšlenky krouží neúnavně hlavou
, člověk se jich nemůže zbavit, vnitřní samomluva, dohady, dialogy, nemůže kvůli tomu usnout

36 - Wild Oat - Sveřep větevnatý
Nejasnost ohledně životní cesty
, neurčitost v představách o cíli, nespokojenost, protože člověk nenachází své poslání a směr,nevyčerpal svůj  talent a schopnosti

37 - Wild Rose - Planá růže, šípková růže
Nezúčastněnost, apatie,
 rezignace, vnitřní kapitulace a prázdnota, ztráta radosti ze života, ochablost, člověk má monotónní hlas, poddává se osudu

38 - Willow - Žlutá vrba
zatrpklost, zahořklost, vnitřní hněv
, sebelítost, člověk je pesimista, cítí se jako „oběť osudu“, nepřeje druhým štěstí, říká: „proč zrovna já“, necítí se nikdy vinen, samozřejmě přijímá od druhých  pomoc

39 - Rescue Remedy - Krizová esence
„Kapky první pomoci“. Směs z 6., 9., 18., 26. a 29. esence. Po hrůze a šokujících zážitcích. Před rozčilujícími a napjatými situacemi.